Svets / Rost

Ofta finns det mindre rostskador på framför allt äldre bilar som påpekas vid exempelvis besiktningen. Det är ofta av stor fördel att åtgärda detta innan det blir alltför allvarligt.

Vi på Lidingö Bilservice Näset både svetsar rostskador och lägger på nytt rostskydd för att kunna förhindra vidare korrosion.